Mezinárodní vědecká konference k proměnám hranic v Evropě

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek ve středu 9. dubna 2014 zahájil v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje mezinárodní doktorandskou vědeckou konferenci Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní.

Příspěvky dvoudenní konference se věnují dějinám evropského kontinentu od první světové války po rozpad východního bloku a zaměřují se na některé z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly. Konference se účastní mladí vědci z různých humanitních oborů z ČR a dalších evropských zemí. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na www.historiaeuropeana.eu .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK