Seminář o sociálním podnikání

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 9. dubna 2014 zahájil v brněnském sídle krajského úřadu seminář o sociálním podnikání a odpovědném zadávání veřejných zakázek.

Na semináři se hovořilo mj. o projektu Tessea - poskytování podpory veřejné správě při zavádění sociálního podnikání na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery. Zazněly zkušenosti z Velké Británie i první příklady z ČR.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK