Hejtmani jednali s ministrem financí

Jednání Rady AKČR, které se dnes (4.4.2014) konalo v Praze, mělo mimořádného hosta. Tím byl vicepremiér a ministr Financí Andrej Babiš, který jednání hejtmanů navštívil v doprovodu ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové.

Výměna názorů na současnou roli krajů a na jejich aktuální problémy, které se začaly hromadit za doby vlády premiérů Topolánka a Nečase, vykrystalizovala ve vzájemné pochopení, kdy na jedné straně hejtmani krajů akcentovali negativní a až dramatické dopady opatření předchozích vlád na krajské rozpočty a na straně druhé ministři vlády sdělovali své postoje ke státnímu rozpočtu a rozpočtovému určení daní. Ministr financí zdůraznil, že státní rozpočet musí být úsporný a z jeho pohledu rozhodně nechce dopustit, aby docházelo k plýtvání veřejnými prostředky.

Oboustranná ochota vzájemně respektovat postoje obou stran vyústila ve shodu na základních tématech, především na potřebě změny rozpočtového určení daní, a to tak, aby krajům byly vráceny prostředky, o které je připravila předchozí rozhodnutí ministerstva financí za doby pravicových vlád. Tento krok zajistí, aby kraje mohly řádně vykonávat své kompetence v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí či dopravy. Krajům by měla být vrácena částka cca 3,5 - 4 miliardy korun.

Jednání postupně v pragmatickém duchu odhalila témata, kterým by se kraje a hejtmani s ministrem financí měli dál věnovat. Obě strany dospěly ke rozhodnutí vytvořit společnou pracovní skupinu a pokračovat v rozpracovaných jednáních. Kraje by například do budoucna chtěly získat část peněz z výnosu spotřební daně z pohonných hmot. Peníze by chtěly účelově využívat na dopravní infrastrukturu.

„Bavili jsme se do budoucna i o možnosti krajů podílet se na daních určených pro silniční infrastrukturu. Kraje převzaly od státu silnice 2. a 3. tříd a nedostali jsme na to ani korunu. Chceme pro kraje do budoucna účelově zajištěný zdroj příjmů pro dopravní infrastrukturu," uvedl k tématu předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Zásadním výstupem jednání pak je, že ministr Babiš uznal požadavky hejtmanů a jejich argumenty za oprávněné a slíbil, že v rámci rozpočtového určení daní dojde ke změnám a k návratu ke stavu před rokem 2009, což znamená, že by se kraje měly od roku 2015 dočkat navýšení svých rozpočtů až o 4 miliardy korun.

„Jsem rád, že se nám na prvním společném setkání, i přes počáteční rozpory, povedlo s panem ministrem Babišem najít společnou řeč, kdy pan ministr prokázal, že je skutečně pragmatickým politikem. Věřím, že nastává doba skutečných činů, které mají daleko od politikaření bývalých vlád, a že občanům krajů budeme moci dál plnit své sliby a závazky, bez toho, abychom museli sahat na krajské rozpočty a omezovali například sociální služby nebo veřejnou dopravní obslužnost,“ dodal k dnešnímu jednání předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.