Informace č.j.: JMK 77817/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 77817/2007                     S-JMK 71907/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213                  13. 6. 2007                                     
 
 
„119 RJMK bod 7“ - poskytnutí informace
 
 
            dne 30. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 119 RJMK bod 7“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 7 na 119.  zasedání RJMK“.
 
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 7 na 119. schůzi Rady Jihomoravského kraje („Podnět právnické osoby z územního obvodu Jihomoravského kraje“), a to:
-         titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“),
-         Důvodovou zprávu“, a
-         přílohu č. 2 předmětného materiálu, kterou je „Sdělení ve věci podnětu dle § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
            Není předávána příloha č. 1 materiálu, kterou je podání občanského sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ s názvem „Podnět podle zákona o krajích – Jihomoravský kraj prohrává jeden soudní spor za druhým“. V daném případě jsou naplněny podmínky ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že výše uvedeným občanským sdružením nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Pokud bude ze strany občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu