Informace č.j.: JMK 72823/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 72823/2007                   S-JMK 72823/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213              12. 6. 2007                                        
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52“ - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 3. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Dne 17.10.2006 se ing. ach. Hamrlová zúčastnila jednání na ‘městském‘ úřadě Mikulov spolu ‘s‘ zástupci města, ŘSD, atd. Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý člen ‚rady JMK‘ zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.1.2006
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k Žádosti, resp. jejím písmenům sdělujeme, že Vámi požadované informace nemáme.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního  
                                                                                   vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.