Hašek: Spojení Brna a Vídně je prioritou

Jednání vedení Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska se zaměřilo na dopravu a zdravotnictví

Dopravní infrastruktura a spolupráce v oblasti zdravotnictví patřily ve středu 2. dubna 2014 k hlavním tématům jednání delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a vedení Dolního Rakouska v St. Pöltenu.

„O velké intenzitě našich vzájemných vztahů svědčí skutečnost, že jde o už druhé letošní setkání s mým kolegou, dolnorakouským zemským hejtmanem Erwinem Pröllem,“ uvedl jihomoravský hejtman Michal Hašek. Jak řekl, v současné době existuje nejlepší možná konstelace na dokončení dálničního spojení mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou. „V pátek budu jako předseda Asociace krajů České republiky jednat s ministrem financí Andrejem Babišem, aby bylo zajištěno financování výstavby na české straně. Náš kraj je připraven pomoci při zdolání všech administrativních překážek. Znamením, že se věci pohnuly, je i skutečnost, že výstavbu R52 pokládá nová česká vláda za svoji prioritu uvedenou v programovém prohlášení, které schválila Poslanecká sněmovna. V oblasti využití fondů Evropské unie je naším společným zájmem snížení administrativní zátěže a čerpání co nejvíce prostředků pro rozvoj našich regionů. Naplníme tak jednu ze základních myšlenek evropské spolupráce, že Evropa je především Evropou regionů,“ řekl hejtman Hašek.

Jak dále sdělil, při spolupráci v oblasti zdravotnictví půjde o konkrétní kroky jednotlivých zdravotnických zařízení na obou stranách hranice. „V případě přeshraniční spolupráce při poskytování přednemocniční neodkladné péče udělám maximum pro to, aby Poslanecká sněmovna schválila příslušnou smlouvu,“ zdůraznil jihomoravský hejtman Hašek.

Podle Erwina Prölla přichází závěrečná fáze výstavby dálnice Brno – Vídeň. Rakouská strana vnímá, že nová česká vláda projevila silnou vůli k dostavbě dálničního propojení obou regionů. Jak dále konstatoval dolnorakouský hejtman, setká se příští týden s českým ministrem dopravy v St. Pöltenu a bude s ním jednat především o této problematice.

V oblasti zdravotnictví Erwin Pröll ocenil plánovanou spolupráci mezi klinikami v Mistelbachu a Hollabrunnu na dolnorakouské straně a jihomoravskými nemocnicemi v Břeclavi a Znojmě. Stejně tak vyzdvihl skutečnost, že práce na dohodě mezi Rakouskem a ČR v oblasti spolupráce zdravotnických záchranných služeb finišují a dohoda je fakticky před uzavřením.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK