Kulatý stůl středního stavu

V prostorách brněnského hotelu International se ve středu 2. dubna 2014 uskutečnil Kulatý stůl středního stavu. Za Jihomoravský kraj na setkání s podnikateli a představiteli hospodářské komory promluvil náměstek hejtmana Roman Celý.

Náměstek jihomoravského hejtmana hovořil na téma, co mohou střední podnikatelé očekávat v rámci rozvoje svého kraje. Jak konstatoval, kraj pomáhá nepřímo například cestou podpory budování efektivní infrastruktury pro podnikání. Zmínil v této souvislosti například projekty Kompetenčního centra Kuřim, Technologického inkubátoru II., Biotechnologického inkubátoru INBIT nebo projektu CEITEC Science Park. Jihomoravský kraj pomáhá dlouhodobě aktivitám na podporu malého a středního podnikání také prostřednictvím dotací hospodářským komorám. Každoročně je pro tyto účely v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka přes tři miliony korun, konstatoval Roman Celý, který jako příklady dalších nástrojů krajské podpory zmínil dotační program pro začínající podnikatele nebo systémovou podporu nadaných a talentovaných žáků.

Kulaté stoly jsou významnou aktivitou sdružení Střední podnikatelský stav, které pořádalo i středeční brněnské setkání. Cílem těchto diskusí je formulace problémů a potřeb středních podnikatelů jako základu pro změnu našeho podnikatelského prostředí. V uplynulých třech letech se v jednotlivých krajích uskutečnilo 14 kulatých stolů.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK