V kraji přibydou další defibrilátory

Hašek: Fakultní nemocnici u sv. Anny by měl i nadále zřizovat stát

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje se na svém jednání v úterý 1. dubna 2014 seznámila s vývojem bezpečnostní situace v kraji a doporučila rozšířit projekt zavádění externích defibrilátorů.

Bezpečnostní rada kraje v této souvislosti doporučila Jihomoravskému kraji, aby se zvýšil počet míst, kde jsou defibrilátory k dispozici. „Krajské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání projedná poskytnutí půl milionu korun na pořízení třinácti automatických externích defibrilátorů, kterými by byly vybaveny jednotky hasičů, v další etapě počítáme se spoluprací s Policií České republiky. Defibrilátory by se objevily nejenom ve vozovém parku policie, ale také na obvodních odděleních policie, kde je stálá služba. Chceme, aby na co největším počtu míst v kraji byly defibrilátory k dispozici, byly jednoduše dosažitelné 24 hodin denně a existovala možnost jejich nasazení v případě, že si to vyžádá zdravotní stav osoby, která bude postižena nějakou akutní vážnou zdravotní příhodou,“ řekl hejtman Hašek. S nasazením defibrilátorů se počítá zejména v místech, kde je dostupnost záchranářů na hraně dvaceti minut, na vzdálenějších služebnách policie a turistických lokalitách.

Bezpečnostní rada rovněž projednávala přípravu taktického cvičení Ergon 2014, které se zaměří na nácvik záchrany osob z destruovaného objektu a seznámila se rovněž s novým systémem činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. „Chci ujistit, že nový systém plně zajišťuje zdravotnické pokrytí celého kraje a nikde nedochází k problémům,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Na všech místech máme k dispozici lékaře do 20 minut. Rozšíření takzvaného setkávacího systému se osvědčilo, procento případů výjezdů, kdy je zapotřebí lékař, se dlouhodobě pohybuje kolem deseti procent,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Milan Klusák.

Podle krajského policejního ředitele Leoše Tržila bude konce roku naplněn tabulkový stav Policie ČR v kraji, k 1. květnu například nastupuje 30 nových policistů. Jak uvedl, hlavním problémem bezpečnostní situace je drogová problematika a s tím spojená majetková trestná činnost.

Hejtman Michal Hašek na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady kraje také sdělil, že Jihomoravský kraj nikdy nepožádal a neuvažoval o převzetí Fakultní nemocnice u sv. Anny. „Není pravdou, že by Jihomoravský kraj někdy uvažoval a začal jednat o tom, že by tato nemocnice měla přejít na Jihomoravský kraj. Je to tak komplexní zařízení, provázané s dalšími špičkovými zařízení v Brně, že nevidím možnost, aby tuto nemocnici zřizoval Jihomoravský kraj. Jsem přesvědčen, že tato nemocnice má své nezastupitelné místo v systému brněnského zdravotnictví řízeného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Stát byl a je zřizovatelem této nemocnice a především on teď musí řešit problémy týkající se jejího hospodaření. I do budoucna by Fakultní nemocnice u sv. Anny měla být státem zřizovanou fakultní nemocnicí,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK