Hašek: Letiště Brno a.s. zveřejní tento týden svoji vlastnickou strukturu

K rozptýlení spekulací deníku MF Dnes týkajících se vlastnické struktury Letiště Brno a.s., svolal dnes v úterý 25. března 2014 hejtman JMK Michal Hašek společné jednání s předsedou představenstva Letiště Brno a.s., Jiřím Filipem.

Na tomto jednání požádal hejtman Hašek v zájmu maximální transparentnosti při jednání kraje se společností Amazon o umístění logistického centra v těsném sousedství letiště Brno-Tuřany o zveřejnění vlastnické struktury společnosti Letiště Brno a.s. ( provozující od roku 2004 brněnské letiště v majetku Jihomoravského kraje) a společnosti Brno Airport Logistic Park s.r.o. Přestože jde v obou případech o soukromoprávní subjekty, dohodli se hejtman Hašek a předseda představenstva Filip, že v průběhu tohoto týdne proběhne společná tisková konference Letiště Brno a.s. a Jihomoravského kraje, na které bude zveřejněna kompletní vlastnická struktura dotčených společností. Hejtman Michal Hašek poděkoval za vstřícnost k transparentnímu postupu Letiště Brno a.s.