Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2014 předali 24. března 2014 na slavnostním ceremoniálu v brněnském sídle krajského úřadu člen Rady Jihomoravského kraje Jaroslav Parolek a předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2014 v Hradci Králové.

„Jsem rád, že tato soutěž pomohla a pomáhá zvyšování kvality webových stránek obcí a měst a poskytování strukturovaných informací nejen občanům, ale i náhodným návštěvníkům webové prezentace obce či města. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm, kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 6 přihlášených) získaly první místo Bučovice - http://www.bucovice.cz , na druhém místě se umístilo město Vyškov - http://www.vyskov-mesto.cz , třetí místo náleží Veselí nad Moravou http://www.veseli-nad-moravou.cz .

V kategorii webových stránek obcí (15 přihlášených) zvítězila Tvarožná Lhota - http://www.tvarozna-lhota.cz , druhá skončila webová stránka Vranova nad Dyjí - http://www.ouvranov.cz  a na třetím místě webová stránka Černé Hory - http://www.mestyscernahora.cz .

V kategorii „Elektronická služba“ (kde bylo přihlášených 19 služeb) zvítězil web Šebetova a jeho SMS Hlídač pohledávek. Na společném druhém až třetím místě skončilo Ohlášení nedostatků z webu Petrovic a Mobilní verze stránek webu Vyškova.

Cenu veřejnosti v tomto roce získala webová stránka městysu Křtiny http://www.krtiny.cz . Tato cena je ovlivňována návštěvníky stránek dané obce s umístěným logem soutěže. Vítězem je obec nebo město, kde poměr mezi počtem obyvatel a počtem hlasujících pro danou webovou stránku je nejvyšší. Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné fotoaparáty, multiPADy, USB disky, sety bezdrátová klávesnice+myš, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst.

Jihomoravský kraj letos vyhlásil zvláštní kategorii „školský web", do které se mohly přihlásit příspěvkové organizace kraje z oblasti školství.

Soutěž byla rozdělena na dvě podkategorie. Mezi středními školami zvítězila Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, druhé místo obsadilo Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov, na společném třetím místě se umístily Střední škola grafická Brno a Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53. V podkategorii ostatní školy a školská zařízení zvítězila Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, na druhém místě skončila Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 a třetí Základní umělecká škola Znojmo.

Hodnocení porotců soiutěžích v této kategorii je ZDE (xls, 21 kB).


„Díky této soutěži se stránky měst a obcí v kraji velmi zlepšily a tak nabízí svým občanům velmi přehledné informace. Někdy požadavek na informování o všem v obci nebo městě naráží na nepřehlednost a velkou směsici aktualit. Ale i přes tento trend je potřeba ocenit velkou snahu obcí a měst věnovanou svým internetovým prezentacím. Určitě i odkazy na turistické a jiné zajímavosti dokáží obec velmi dobře prezentovat a případně přilákat i návštěvníky. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné. Při kontrole a porovnávání webů to snadno zjistíte, pokud například chcete porovnat rozpočty obcí nebo požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,“ konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR. Více informací o soutěži Zlatý erb najdete na http://zlatyerb.obce.cz / .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK