Úřad hostil první letošní setkání koordinátorů rodinné politiky

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 21. března 2014 uskutečnilo první letošní setkání koordinátorů rodinné politiky v obcích Jihomoravského kraje. Přítomné koordinátory přivítal náměstek hejtmana Roman Celý.

V průběhu jednání byla představena Zpráva o rodině a Akční plán prorodinných aktivit 2014, zazněly zde také informace o aktualizaci Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje (JMK), hovořilo se zde též o plánovaném vyhlášení Týdne pro rodinu v JMK.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK