Znojemská nemocnice bude mít nové vybavení iktového centra

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března 2014 souhlasila se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Přístrojové vybavení iktového centra Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace“ a schválila návrh zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Nemocnice Znojmo v dubnu roku 2012 splnila stanovená kritéria pro zařazení do sítě specializovaných cerebrovaskulárních pracovišť a vzniklo zde iktové centrum. Celkem bylo v nemocnici po dobu fungování iktového centra ošetřeno 280 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody, z toho byla 4 % mozkových krvácení. „Do spádové oblasti iktového centra spadá okres Znojmo a přilehlé oblasti nejen Jihomoravského kraje, ale i Kraje Vysočina. Celkově funguje pro spádovou oblast cca 150 až 200 tisíc obyvatel. Jde o zvláště náročnou a nákladnou péči, která vyžaduje vysokou odbornou erudici a zkušenost a v neposlední řadě nákladnou zdravotnickou techniku,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

V rámci předkládaného projektu bylo zvoleno pořízení přístrojové vybavení, které pro zajištění specializované a efektivní péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním zatím zcela chybí nebo vyžaduje obnovu. Předpokládané celkové výdaje na realizaci investičního záměru dosáhnou 20,845 mil. korun včetně DPH a budou do výše 17,718 mil. korun spolufinancovány podle pravidel Integrovaného operačního programu Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ve zbývající výši 3,127 mil. korun z investičního fondu nemocnice.