Uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci kraje s Národním vinařským centrem ve Valticích

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Národním vinařským centrem ve Valticích.

„Smyslem uzavření tohoto memoranda je vytvoření vzájemné spolupráce s Národním vinařským centrem v oblasti podpory vinařství a vinohradnictví jako jedné z priorit Jihomoravského kraje,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Jak následně dodal, kraj hodlá dlouhodobě vypůjčit Národnímu vinařskému centru prostory takzvané „Novostavby“ (bývalé tělocvičny) ve Valticích, který v současné době je ve správě krajem zřizované Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického. „Národní vinařské centrum tento objekt hodlá zrekonstruovat a dostavět kancelářské a skladové prostory, aby objekt mohl být vhodně využit pro svoji činnost,“ konstatoval Michal Hašek.

Finanční náročnost generální rekonstrukce a dostavby je odhadována na cca 11,5 milionu Kč bez DPH. Rekonstrukcí objektu tzv. „Novostavby“ ve Valticích dojde ke zhodnocení majetku Jihomoravského kraje a zároveň k vhodnému využití Národním vinařským centrem.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK