Územní studie sídelní struktury JMK

Územní studie sídelní struktury JMK, (pdf, 15,3MB)

analytická část + návrhová část