Informace č.j.: JMK 68979/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 68979/2007                   S-JMK 68979/2007 OKP                    Mgr. Doleželová/541651213            6. 6. 2007                                             
 
 
„Návštěva pana Schneidera z DG TREN (- z důvodu nevyřízení)“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – návštěva pana Schneidera z DG TREN (- z důvodu nevyřízení)“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Ve dnech 14 a 15 září jednal v ČR (Břeclav, Brno) pan J. Schneider z DG TREN. Z JMK jednal např. s náměstkem Venclíkem.
Požadujeme předat
a) kopii veškeré korespondence, která předcházela setkání a jednání
b) informaci, o čem se jednalo
c) kopii programu jednání
d) informaci, kdo všechno s panem Schneiderem jednal
e) prezenční listiny z jednání
f) dokumenty předané a obdržené na jednání
g) informaci, co je výsledkem jednání
h) veškerou ‘korepspondenci‘, ‚katera‘ následovala po jednání, včetně všech příloh,
a to za celé období od dne jednání do plné odpovědi na tento dotaz.
i) informaci, jaká následná jednání a kdy jsou s Evropskou komisí v souvislosti s R43, D1
a R52 plánována
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písmenům b), c) a d) Žádosti:
 
            V příloze Vám k písm. c) Žádosti zasíláme Vámi požadovanou „kopii programu jednání“ („Draft Program“), ze které vyplývají i informace požadované pod písmeny b) a d) Žádosti.
 
 
k písmenům a), e), f), g), h) a i) Žádosti:
 
            Vámi požadované informace nemáme.
 
 
Žádnými dalšími dokumenty, resp. informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
Příloha: dle textu (1 A4 jednostranná)