Soutěže pro děti a mládež

Čarovné barvy země

Malířská soutěž pro kolektivy dětí od 5 do 19 let, v níž jsou výtvarná díla zhotovována speciální technikou nanášení pigmentovaných přírodních materiálů, zejména jílů, hlíny a dalších přírodnin s vyloučením jakýchkoli syntetických pojiv a barviv.

 

Skrytá paměť Moravy

Tradiční literární soutěž pro děti a mládež od 12 do 19 let. Mladí literární autoři mezi sebou soutěží s texty různých prozaických žánrů napsanými na předem dané téma.