Porta culturae - projekt přeshraniční česko-rakouské spolupráce

 

PORTA CULTURAE

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culturae byl realizován v letech 2011–2014 v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a jeho cílem bylo předávání zkušeností a rozšíření vzájemné spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do projektu byli jako projektoví partneři zapojeni Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Kulturvernetzung Niederösterreich za spolkovou zemi Dolní Rakousko.
 

V rámci projektu proběhla řada akcí a aktivit, rozdělených do tzv. milníků:

 1. Muzea a galerie, prezentační, edukační a výstavní činnost
 2. Kooperace knihoven a podpora zájmu o literaturu sousedů
 3. Dlouhá muzejní a galerijní noc
 4. Společná historie – rozšíření výstupů Dolnorakouské zemské výstavy 2009
 5. Současné umění
 6. Databanka
 7. Dny otevřených ateliérů
 8. Archeologie, pravěk a raný středověk
 9. Moderní hudební formy
 10. Památková péče


  Pozn.: Do milníků 8 a 9 se Jihomoravský kraj nezapojil

 

 

Oficiální webové stránky projektu:

 

WWW.PORTA-CULTURAE.CZ (nové okno prohlížeče)

 

WWW.PORTACULTURAE.CZ (nové okno prohlížeče)                                                           

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

Metodická příručka Preventivní konzervace: Moderní postupy a technologie

Příručka vydaná u příležitosti konference konzervátorů a restaurátorů, která se uskutečnila v Hodoníně ve dnech 10.-12. 9. 2013.

 

Katalog k Mezinárodnímu malířskému sympoziu Malý a Velký formát

Katalog prezentující tři ročníky výtvarných sympozií uskutečněné na jižní Moravě.

 

Kniha Češi ve Vídni/Tschechen in Wien

Kniha mapující osudy Čechů v hlavním městě Rakouska.

 

Publikace vydané v rámci projektu Porta culturae