V Hodoníně a Břeclavi se uzavřela letošní série porad představitelů kraje se starostkami a starosty obcí a měst

Setkáním v Hodoníně a Břeclavi v pátek 14. března 2014 se uzavřela letošní série porad vedení kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem se starostkami a starosty obcí a měst obcí jednotlivých okresů regionu.

Hejtman Michal Hašek vyzdvihl hospodaření krajem zřizovaných nemocnic. Desítka nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, které kraj zřizuje, má celkový obrat 7 miliard korun – přitom jejich celkový hospodářský výsledek za loňský rok činí mínus 272 tisíc korun. “Vedení krajských nemocnic a dalších krajských zdravotnických zařízení se s velmi složitou ekonomickou realitou dokázalo velmi dobře vyrovnat, a za to jim jako hejtman děkuji,“ uvedl Michal Hašek, který odmítl možnost převádění zdravotnických zařízení na obchodní společnosti. „V jihomoravském kraji nebudou žádné podobné experimenty. Protože veřejné zdravotnictví není o zisku. Veřejné zdravotnictví je o zajištění základního ústavního práva na zdravotní péči za podmínek stanovených zákonem o zdravotním pojištění,“ řekl Michal Hašek. Jihomoravský kraj je zřizovatelem celkem deseti zdravotnických zařízení - mimo jiné právě také nemocnic v Hodoníně, Kyjově a Břeclavi.

Hejtman též komentoval nové fungování Zdravotnické záchranné služby JMK, která využívá systému „Rendez-Vous“ (jež spočívá v setkávání dvou typů výjezdových skupin u zásahů - s lékařem a bez lékaře se zdravotnickým záchranářem). „Praxe a zadaná analýza ukázala, že žádný problém s novým systémem fungováním záchranné služby nenastal,“ konstatoval hejtman, který vyzval přítomné starostky a starosty, aby ho v případě, že budou mít jiné poznatky, o nich informovali.


Kromě informací členů Rady Jihomoravského kraje a krajského úřadu patřila k tématům porady mj. aktuální informace z oblasti financování obcí, záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s dopady na obce jako na zřizovatele základních a mateřských škol, příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014 – 2020 nebo prezentace akcí dotovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje příprava JMK na programovací období 2014 – 2020, Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, dotační programy JMK, aktuální informace k financování obcí, novelizace školského zákona a také informace k Zásadám územního rozvoje JMK.

Porady se starosty obcí a měst jednotlivých okresů kraje se konají od roku 2007. Jde nejen o předání informací a metodickou pomoc obcím, ale také o zpětnou vazbu pro vedení kraje i jednotlivé odbory krajského úřadu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK