Letošní literární soutěž Skrytá paměť Moravy vrcholí

Letošní literární soutěž Skrytá paměť Moravy vrcholí, své příspěvky na téma „okamžik štěstí“ mohou mladí autoři zasílat do Památníku písemnictví na Moravě ještě do 31. března. Do anonymního hodnocení a posuzování se poté pustí odborná porota v čele s básníkem Radkem Malým, slavnostní vyhlášení výsledků bude hostit 13. června Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Tradičnímu klání začínajících autorů od 12 do 19 let každoročně předchází putovní seminář tvůrčího psaní, organizovaný Památníkem ve školách, knihovnách a muzeích řady moravských měst. Do seriálu kurzů s názvem Krocení literární múzy se dosud zapojilo 560 účastníků. Dostali jedinečnou možnost nahlédnout s metodickým doprovodem lektorky Kristýny Cimalové do tvůrčí kuchyně, vyměňovali si vzájemně čerstvé zkušenosti, vyzkoušeli samostatně také několik receptů „jak na to“. Do mapování, co dnes pro mladého člověka znamená sousloví „okamžik štěstí“, se spolu s organizátory a vyhlašovatelem soutěže – Jihomoravským krajem – zapojila také řada pedagogů na základních i středních školách. Možná tak pomohli svým talentovaným svěřencům udělat úvodní, tolik důležitý krok ke skutečné literární práci. Na autory vítězných děl 8. ročníku Skryté paměti Moravy čekají finanční odměny, nejlepší práce budou zařazeny jako samostatná literární příloha do Sborníku Muzea Brněnska 2014.
Více informací na www.muzeumbrnenska.cz, e-mailu pamet@muzeumbrnenska.cz  nebo na Facebooku: Skrytá paměť Moravy.

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, pobočka Památník písemnictví na Moravě,
Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích
VYHLÁŠENÍ VIII. ROČNÍKU: 23. října 2013
UZÁVĚRKA: 31. března 2014

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad,
http://www.muzeumbrnenska.cz , rajhrad@muzeumbrnenska.cz , tel.: +420 547 229 932
foto JMK