Vedení kraje jednalo s představiteli obcí a měst Vyškovska a Blanenska

Vedení Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem pokračovalo v poradách se starostkami a starosti obcí a měst jižní Moravy – ve čtvrtek 13. března 2014 se setkalo s představiteli měst a obcí Vyškovska a Blanenska.

Ve Vyškově hejtman Michal Hašek přítomné mj. informoval o hospodaření Jihomoravského kraje za minulý rok. „I přes složité rozpočtové podmínky, se kraji v minulém roce podařilo hospodařit s přebytkem a to ve výši 150 milionů korun. Jsem rád, že vám mohu sdělit, že část těchto prostředků zapojíme do standardních dotačních programů Jihomoravského kraje, které budou moci čerpat právě obce a města,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který v této souvislosti hovořil také o změnách předchozí pravicové vlády v oblasti fungování Regionálních operačních programů (ROP), jež vedlo ke vzniku jediného centrálního ROP. V oblasti evropských peněz je přitom ohroženo čerpání přibližně 68 miliard korun pro ČR. „V této situaci jednáme společně se současnou vládou o možnosti čerpání 13 miliard korun z oblasti dopravy a životního prostředí, které by krajům posloužily na opravy silnic druhé a třetí třídy, které mají ve správě. Tato částka by na úrovni Jihomoravského kraje mohla přesáhnout 800 milionů korun,“ konstatoval hejtman, který se ve své řeči dotkl také současné rusko-ukrajinské krize. Jihomoravský kraj totiž má v Ruské federaci a na Ukrajině vybudovánu řadu pevných partnerských vztahů, na které je v oblasti podnikatelské vázáno mnoho pracovních míst. „Je pro mě tedy naprosto nepřijatelné, aby nezodpovědné výroky z úst některých vysoce postavených politiků ohrožovaly těžce vybudované pozice našich podnikatelů v této oblasti světa. V této souvislosti oceňuji rychlou a racionální reakci českého premiéra. Jihomoravský kraj bude pokračovat ve spolupráci s ruskými i ukrajinskými regiony. Každé pracovní místo, které na jižní Moravě z této spolupráce vznikne, je pro mě jako pro hejtmana přínosem pro celý region,“ uvedl Michal Hašek.

Na blanenském setkání zdůraznil hejtman Michal Hašek nezbytnost vybudování komunikace R43. „Je to důležité nejen pro okres Blansko, ale celý okolní region. Blanensko bez R43 je pro podnikatele méně atraktivním regionem. Stejně tak negativně vnímám onen vzrůstající počet pomníčků kolem současné komunikace, která stávajícímu provozu nevyhovuje,“ řekl hejtman Hašek, který se věnoval také problematice financování Integrovaného záchranného systému. „Já jako hejtman i vy jako starostové se na složky Integrovaného záchranného systému na jižní Moravě můžete spolehnout. Proto jim kraj každoročně významně pomáhá - jen v posledních pěti letech šlo o 180 milionů korun, které kraj poskytl profesionálním i dobrovolným složkám Integrovaného záchranného systému. Pro potřeby dobrovolných hasičů přitom každoročně vyčleňujeme finanční částku ve výši 30 miliónů korun, což je nejvíce ze všech krajů republiky. V této podpoře nehodláme polevit,“ řekl hejtman Hašek.

Na jednání se starostkami a starosty se hovořilo také o fungování krajských nemocnic, zazněly informace o změnách v oblasti financování sociálních služeb, či o procesu optimalizace středního školství. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK