Mendelova univerzita má nového rektora

V aule Mendelovy univerzity v Brně proběhla v úterý 11. března 2014 inaugurace nového rektora Ladislava Havla. Za Jihomoravský kraj se této slavnostní akce zúčastnili náměstci hejtmana Stanislav Juránek a Václav Božek.

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. byl jmenován rektorem brněnské Mendelovy univerzity 21. ledna 2014 prezidentem republiky. Nový rektor pro období 2014 až 2018 byl zvolen 9. října 2013 na veřejném zasedání Akademického senátu univerzity. Ladislav Havel vystudoval biologii a působil v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, před svým zvolením vykonával funkci prorektora univerzity.

foto JMKfoto JMKfoto JMK