Školy využívají granty k modernizaci výuky

V prostorách brněnské Střední školy polytechnické se v úterý 11. března 2014 uskutečnil závěrečný seminář 1. Globálních grantů Jihomoravského kraje realizovaných v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účastníky semináře přivítal náměstek hejtmana Václav Božek.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem úterního závěrečného semináře bylo shrnutí všech 1. Globálních grantů včetně jejich přínosů pro příjemce a pro celý region. V průběhu dne nechyběly ani ukázky dobré praxe konkrétních škol a dalších institucí. Zazněly tak zde například informace o odstraňování bariér při vzdělávání žáků s autismem nebo o způsobech zapojování e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických předmětech.

Více o tématu naleznete na: http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK