Je možné hlasovat v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2013“

Až do 4. dubna 2014 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v sedmém ročníku soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“.

„Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby - hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Letošní novinkou je možnost udělit navíc zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise soutěže udělit cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku technické kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže. Touto cenou Jihomoravský kraj chce upozornit na často opomíjenou část kulturního dědictví, kterou technické památky bezesporu jsou. O těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit,“ řekla radní Bohumila Beranová.


Fotografie celkem 23 vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ . Hlasování probíhá formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je také umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.

Souhrnné ocenění 300 000,- Kč bude se rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně:
V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč.
V kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2014.

 

V roce 2012 se v kategorii velké stavby umístil na prvním místě kostel Nejsvětější Trojice v Těšeticích (na snímku).
foto JMK