Hejtman navštívil sněm Regionální hospodářské komory Brno

Shromáždění delegátů Regionální hospodářské komory Brno se v pondělí 10. března 2014 zúčastnil také hejtman Michal Hašek.

Poděkoval dosavadnímu vedení Regionální hospodářské komory za spolupráci s krajskou samosprávou na rozvoji regionu i jeho ekonomických výsledcích.
Hejtman seznámil zástupce podnikatelské veřejnosti s aktuálními prioritami vedení kraje, hovořil zejména o čerpání fondů EU, strategických investicích, komunikaci kraje s vládou i o spolupráci kraje a profesních komor a sdružení.
Hejtman také informoval také o hospodaření kraje, o plánovaných misích do regionů EU i mimo Evropskou unii, kde nabídl participaci také zástupcům podnikatelské sféry. S ohledem na volební charakter shromáždění poděkoval hejtman Hašek dosavadnímu vedení komory a popřál hodně štěstí i dnes nově zvolenému vedení, kterému nabídl další rozvoj spolupráce s Jihomoravským krajem.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK