Dvacátý ročník soutěže Vesnice roku

U příležitosti konání Dne malých obcí v Národním domě v Praze na Smíchově byl slavnostně zahájen jubilejní dvacátý ročník tradiční soutěže Vesnice roku.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Přihlášky se přijímají na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR do 30. dubna 2014, pro jihomoravské zájemce o účast v soutěži je dne 14. března 2014 uspořádán seminář ve Tvarožné Lhotě.

Lońským vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku se stala obec Šakvice.
Více informací na http://www.vesniceroku.cz/uvod .