Věda může být zábavná, ukázala talentovaným středoškolákům soutěž N-trophy

V minulých dnech nadaní žáci středních škol Jihomoravského kraje změřili své znalosti, ale i kreativitu v mezioborové soutěži N-trophy. Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct tříčlenných týmů, které celou sobotu řešily úlohy z chemie, biologie, fyziky a logiky.

Cílem soutěže nebylo testovat znalosti, které se žáci naučili ve škole. Naopak, soutěž je z velké části postavena na informacích a úlohách, se kterými se žáci ve školách běžně nesetkají a v soutěži je tedy hodnocena, mimo základních znalostí, také schopnost pracovat v týmu, doplňovat se, spojovat si logické souvislosti a nebát se experimentovat. Lektoři k tomu také takto přistupují – v biologii byla věnována pozornost netopýrům a vrápencům, se kterými se středoškoláci v rámci běžné výuky setkají jen velmi okrajově, v logice si v roli obhájců, žalobců a soudců na vlastní kůži vyzkoušeli soudní proces. V chemii a logice si studenti zase mohli osahat přístroje a vybavení, které na celé řadě škol nejsou běžně dostupné. Jedna z autorek biologických úloh doplnila: „V N-trophy jsme soutěžící zasypali informacemi, se kterými se podle našeho názoru ve škole ještě nikdy nesetkali. Naším cílem bylo otestovat, jak si s takovým množstvím informací v krátkém čase poradí – zda si je dokáží utřídit, logicky spojit, jestli se dokáží v týmu poradit a spolupracovat – taková je totiž velká část vědecké práce.“

V našem kraji soutěž připravil Jihomoravský kraj ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Soutěž probíhala rovněž v Moravskoslezském kraji, Žilinském samosprávném kraji a Trnavském samosprávném kraji, kde dalších 36 týmů řešilo stejné úlohy – celkem dvanáct nejlepších týmů se může těšit na Superfinále soutěže, které se uskuteční ve dnech 25. – 27. dubna 2014 v Brně. Za politickou reprezentaci kraje je garantem Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Soutěž N-trophy je realizována v rámci projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí,“ který je financován v z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK