Krajský úřad Jihomoravského kraje nabídl součinnost Ministerstvu financí ČR v souvislosti s šetřením falzifikátů

V posledních týdnech Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále též „krajský úřad“) řešil zjevné falzifikáty a padělky výpisů finančních transakcí fyzických osob ve vztahu k Jihomoravskému kraji.

V souvislosti s články v Lidových novinách se na veřejnosti začaly objevovat nekorektní informace o tom, že Ministerstvo financí ČR, resp. jeho Finančně analytický útvar, je autorem dokumentu s názvem „Historie transakcí“, který obsahuje smyšlené údaje o finančních plněních ze strany Jihomoravského kraje vůči konkrétní fyzické osobě, resp. osobám. Krajský úřad prohlašuje, že z jeho strany nebylo nikdy tvrzeno, že autorem dokumentu má být zmíněný útvar Ministerstva financí ČR. Krajský úřad se nikdy v této souvislosti ani nesetkal s dokumenty, které by vykazovaly byť jen znaky toho, že mohly vzniknout na tomto útvaru.

Krajský úřad Jihomoravského kraje proto informoval Ministerstvo financí ČR a jeho prostřednictvím Finančně analytický útvar (FAÚ) o předmětné záležitosti. Krajský úřad dále nabídl Ministerstvu financí ČR a FAÚ potřebnou součinnost a konzultace, budou-li je považovat za potřebné a bude-li to probíhající vyšetřování umožňovat.

Další postup, včetně toho, zda se Ministerstvo financí ČR, respektive Finančně analytický útvar, připojí k trestnímu oznámení krajského úřadu v této věci, nebo například podají vlastní podnět k šetření, je plně v jejich kompetenci.

 


V Brně dne 6. 3. 2014
JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

případné dotazy adresujte:
Mgr. Denisa Kapitančiková, kapitancikova.denisa@kr-jihomoravsky.cz