Asociace krajů ČR jednala v Sokolově o nových podmínkách čerpání evropských peněz

Budoucí čerpání evropských dotací a připravenost regionů získat zbývající finance z operačních programů ministerstev - to byla hlavní témata jednání Asociace krajů ČR, která zasedala 4. března 2014 v Sokolově. Účast na setkání hejtmanů v Karlovarském kraji přijala ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, kterou v Sokolově přivítal hejtman Josef Novotný.

Předseda Rady Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek hned v úvodu ocenil konstruktivní spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s kraji v otázce nastavení čerpání peněz z fondů Evropské unie. Deklaroval i schopnost krajů okamžitě předložit své projekty, například na opravy silnic II. a III. tříd, v případě, že by bylo možno dočerpat peníze zbylé v operačních programech ministerstev. „Považoval bych také za užitečné, kdyby se v novém období znovu ustavil pracovní tým, jehož členem by byl premiér, ministr financí, ministr pro místní rozvoj a zástupci Asociace krajů. Pracovní skupina by si pravidelně vyměňovala informace o průběhu čerpání peněz z evropských fondů a mohla by operativně řešit případné problémy,“ uvedl Michal Hašek.

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová označila kraje za přirozené a silné partnery ministerstva a vlády v otázce společného postupu čerpání evropských peněz. Podle ní by kraje mohly nyní dočerpat na opravu krajských silnic 13 miliard korun, které zbyly v Operačním programu Životní prostředí. Jednat o tom bude s ostatními ministry ještě během tohoto týdne. „Kraje jsou připraveny dotace vyčerpat, protože jejich krajské správy a údržby silnic mají v zásobníku dostatečný počet projektů, na které nebyly již ve stávajících dotačních programech peníze na profinancování,“ zdůraznil Michal Hašek. Představitelé regionů, kteří do Sokolova přicestovali ve směru od Prahy, také společně poukázali na nutnost řešit stav nedostavěné rychlostní silnice R6.

Ministryně také informovala hejtmany o tom, jak chce ministerstvo dále řešit postavení Úřadů regionálních rad, které dosud zajišťovaly chod regionálních operačních programů. „Přicházíme s jednoduchým řešením, kdy by ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím veřejnoprávních smluv využilo servis Úřadů regionálních rad, tedy jejich personální kapacitu, a jasně by stanovilo požadavky na činnost, kterou by tito odborníci na čerpání z evropských fondů zabezpečovali,“ vysvětlila Věra Jourová. Žadatelé o dotace by se tak se svými projekty mohli i nadále obracet na kvalifikované specialisty přímo ve svých regionech.

Hejtmani se zástupci ministerstva diskutovali také o nově nastaveném systému čerpání evropských dotací, především o stanovených aglomeracích, které by měly o dotace žádat. „Jsme ze zákona zodpovědní za rozvoj kraje. Pokud bude nový systém předkládání projektů a čerpání peněz nastaven pro několik územních celků a nebude respektovat krajské uspořádání naší země, pak vedení regionů nebudou moci rozvoj svého území dostatečně zabezpečit. Což může být například pro Sokolovsko, kde je třeba řešit útlum těžby a nová pracovní místa, velký problém,“ konstatoval hejtman Josef Novotný. Ministryně přislíbila hejtmanům, že budou mít potřebný přístup k informacím a výzvy budou vyhlašovány tak, aby řešily hlavní potřeby krajů v jednotlivých oblastech. Ministerstvo pro místní rozvoj bude dále o novém systému jednat s představiteli krajů i na úrovni Evropské komise.