Propagace kraje v rámci připravovaného seriálu Vinaři

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. března 2014 mj. schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Propagace Jihomoravského kraje v rámci seriálu Vinaři“.

Jak uvedl na tiskové konferenci náměstek hejtmana Václav Božek, seriál bude vysílat televize Prima od září do prosince letošního roku v neděli ve 20.15 hod., tedy v hlavním vysílacím čase. Dílů bude 16, stopáž jednoho je 55 minut. Komediální seriál Vinaři má podtitulek: seriál o víně a lidech kolem něj. K jeho tvůrcům patří mj. producent filmu „Bobule“ Tomáš Vican a scénárista seriálu „Okresní přebor“ Petr Kolečko a další.
„Vysílání seriálu v hlavní vinařské sezóně sleduje cíl mapovat různá vinařská období a akce a také různé odrůdy vína. Na seriál jsou navázány soutěže, mediální kampaň nebo reportáže z vybraných míst na Moravě,“ uvedl náměstek Božek. Soutěže a promo akce začnou již před vysíláním, navíc soutěže budou o hodnotné ceny (např. domácí vinotéka plná příslušné odrůdy či víkendový pobyt „Po stopách seriálu“).
Vzhledem k tématu vína a vinařství a zaměření na místní výrobky je předjednána spolupráce tvůrců seriálu s Ministerstvem zemědělství ČR (včetně propojení s produkty Klasa a Regionální potravinou), Vinařským fondem ČR, agenturou Czechtourism a.j.
V seriálu bude propagováno nejen moravské víno, vinařské akce, vinařská turistika a místní produkty, ale také v rámci ostatních výstupů (tiskové zprávy, PR články, titulky, apod.), bude uveden kraj jako partner. Rovněž bude kraj uveden na webových stránkách pořadu a bude se aktivně podílet na promo akcích. Náklady na propagaci Jihomoravského kraje v rámci seriálu Vinaři jsou odhadovány ve výši 2 mil. Kč (včetně DPH).

 

Projekt Senior Point pokračuje i v letošním roce

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. března 2014 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši jednoho milionu korun pro Společně, o.p.s. na realizaci projektu Senior Point.
„Finanční prostředky z dotace budou použity zejména na zajištění provozu dosavadních deseti kontaktních míst sítě Senior Pointů na jižní Moravě, vybudování nových, realizaci přednášek a společenských setkání seniorů, zajištění provozu webových stránek a databází, mediální propagaci projektu a technické zabezpečení projektu. Chceme tak zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací a usnadnit například i komunikaci s úřady a institucemi. Součástí aktivit je také Klub aktivních seniorů, tedy pravidelná setkávání seniorů na dané téma,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý.

Projekt Senior Point navazuje a úzce souvisí s projektem Senior Pas, který v Jihomoravském kraji probíhá již od podzimu 2010 (v kraji bylo k 31. 12. 2013 celkem 95 510 jeho držitelů). Je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst a vyškolených pracovníků, kteří jsou schopni zájemcům poskytnout informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit. Součástí nabídky služeb je také bezplatná právní a finanční poradna, možnost použití počítače s přístupem na internet, časopisy věnované seniorům. Senior Point nabízí svým klientům drobné občerstvení a v neposlední řadě také kompletní služby projektu Senior Pas (registrace, katalog slev atd.).
Koordinátorem projektu je obecně prospěšná společnost Společně, k jejímž hlavním prioritám činnosti patří právě podpora rodin s dětmi, seniorů a vzdělávání občanů. V rámci spolupráce s místními organizacemi se Společně, o.p.s. podílí na společenských akcích pro cílovou skupinu 55+ (Den zdraví, Svátek seniorů a jiné), a prorodinných aktivitách (Mezinárodní den s rodinou, vánoční trhy apod.).
Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří garantují správnost a úplnost poskytovaných informací. Více informací najdete na http://www.seniorpointy.cz/ .
 


foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK