Pracovní návštěva ministra zdravotnictví na jižní Moravě

Michal Hašek: Ve znojemské nemocnici připravujeme pilotní projekt přeshraniční péče

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dnes ve čtvrtek 6. března 2014 absolvoval pracovní návštěvu v Jihomoravském kraji, během které ho doprovázel jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Ministr nejdříve jednal s vedením Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o současné ekonomické situace tohoto zdravotnického zařízení. Tématem diskuse byly možné návrhy řešení zadluženosti nemocnice. Následně ministra zdravotnictví přijal v budově krajského úřadu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Jednali jsme o celé krajské koncepci zdravotnictví - představil jsem panu ministrovi koncept společného jednání všech veřejných zřizovatelů, jak vůči ministerstvu, tak vůči pojišťovnám. Jako jeden z mála krajů v zemi jsme provedli redukci akutních lůžek, a to nikoliv na úkor péče nebo kvality a to už se projevilo - hospodářské výsledky nemocnic tady na jižní Moravě zřizovaných státem a krajem nedopadly tak úplně špatně jako v jiných částech země. Panu ministrovi jsem dnes oznámil, že celkově u krajských nemocnic dosahuje hospodářský výsledek všech ztráty pouze jednoho milionu korun,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Ve Znojmě ocenil ministr Němeček fungování jak zdejší krajské nemocnice, tak celého zdravotnického systému v kraji. „Jihomoravský kraj by v oblasti zdravotnictví mohl být příkladem pro ostatní regiony,“ uvedl ministr Němeček. Hejtman Hašek připomenul, že Jihomoravský kraj je v oblasti zdravotnictví před dokončením již třetí etapy memoranda všech veřejných zřizovatelů v kraji – tentokrát na téma následné péče. „Jsem přesvědčen, že tak do měsíce a půl bude příprava memoranda v takové formě, abych ho mohl předložit ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám. A věřím, že ještě v prvním pololetí by mohlo být memorandum společně podepsáno. Bude to znamenat, že náš kraj jako jediný v zemi bude mít v takovéto podobě stabilizovánu jak akutní lůžkovou část, tak i lůžka následné péče,“ řekl hejtman Michal Hašek, který též uvedl, že Jihomoravský kraj bude pokračovat v investicích do znojemské nemocnice v souladu se schváleným generelem. „V současnosti řešíme především prodej areálu takzvané staré nemocnice – zde mohu ubezpečit, že každá koruna z tohoto prodeje bude investována zpět do znojemské nemocnice,“ řekl následně ve Znojmě hejtman Michal Hašek.

Ve vztahu k pilotnímu projektu přeshraniční péče, který připravuje právě znojemská nemocnice, bude jihomoravský hejtman v nejbližší době jednat mimo jiné také s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem - při jednání v této věci ho bude doprovázet také ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka. Projekt, který umožní otevřít kapacity léčebné péče také pacientům z příhraničního dolnorakouského regionu, též čeká podpis společného memoranda všech zúčastněných stran.

Ministr Svatopluk Němeček také hovořil o dalších tématech, která projednal na jihu Moravy. Zmínil problematiku financování zdravotnické záchranné služby. Ministerstvo podle jeho vyjádření hodlá pracovat na takových změnách, aby financování těchto služeb „neleželo jen na bedrech krajů“. Stejně tak chce ministr Němeček prosadit takovou právní úpravu, která by ve zrychleném legislativním režimu řešila absenci poplatků od pacientů. Podle vyjádření Michala Haška - jako předsedy Asociace krajů ČR - má stabilizační balíček ministerstva zdravotnictví plnou podporu krajů.
foto JMKfoto JMKfoto JMK