Dotace pro profesní komory v regionu

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 27. února 2014 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Krajské hospodářské komoře jižní Moravy ve výši 3 miliony korun na projekt „Podpora rozvoje vzdělávání a informovanost malého a středního podnikání“ a také poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje ve výši 1 milionu korun na realizaci akce „Podpora zemědělství v JMK“.

„Jihomoravský kraj tradičně spolupracuje s profesními komorami. Krajskou hospodářskou komoru i Regionální agrární komoru považujeme za významné partnery, se kterými spolupracujeme na rozvoji jižní Moravy i soukromého podnikání,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V případě dotace Krajské hospodářské komory jde o podporu začínajícím podnikatelům, informační a organizační aktivity Informačních míst pro podnikatele, krajské konference v regionech, vzdělávání, regionální podnikatelská setkání a partnerství v projektech.

Regionální agrární komora dotaci využije na aktivity v rámci potravinářského veletrhu Salima 2014, organizaci soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy 2014, realizaci Jihomoravských dožínek 2014 a seminářů pro zemědělce. Dále půjde o provoz Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, které poskytuje informační servis pro zemědělce v Jihomoravském kraji a prezentaci na výstavě Země živitelka 2014.