Kraj podpořil profesionální hasiče a policii

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 27. února 2014 schválilo poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 6 milionů korun z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 profesionálním složkám Integrovaného záchranného systému.

Dar ve výši 3 miliony korun Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje je určen na rekonstrukci školicího zařízení Tišnov. Základním posláním tohoto školicího zařízení je zajišťování vzdělání a výcviku v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. „Koná se zde výuka a praktický výcvik ve specializačních kurzech, a to také pro členy sborů dobrovolných hasičů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Dar ve výši 3 miliony korun Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje poslouží na zakoupení systémů SCO a GINA sloužících k zajištění majetku obyvatel Jihomoravského kraje a pro policisty Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. SCO představuje systém centralizované ochrany integrovaný do prostor nově zřizovaného integrovaného operačního střediska z jednotlivých územních odborů policie. GINA je komunikační systém pomocí sdílené mapy určený zejména pro policisty Speciální pořádkové jednotky k dalšímu způsobu komunikace při bezpečnostních opatřeních. „Systémy se budou využívat také například při bezpečnostních opatřeních nebo pátracích akcích po pohřešovaných osobách,“ řekl hejtman Michal Hašek.

foto JMK