Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

V prostorách krajského úřadu v Brně se ve středu 26. února 2014 uskutečnila odborná konference s názvem „Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+“. Akci pořádanou Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy (RRAJM) zahájil náměstek hejtmana Václav Božek.

Cílem semináře bylo poskytnout majitelům nevyžívaných areálů a objektů aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy dotačních titulů ze zdrojů EU v období 2014 - 2020, se stavem problematiky v regionu a s úspěšně řešenými projekty regenerace – přítomní se tam seznámili například s regenerací zemědělského areálu ve Vískách nebo s úpravami nepoužívaných objektů v Nové Lhotě. V programu semináře vystoupili odborníci z oblasti státní správy: zástupci ministerstev (ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí) a implementačních institucí (CzechInvest, Úřad regionální rady NUTS II Jihovýchod).

Jihomoravský kraj si dlouhodobě uvědomuje naléhavost problematiky a společně s RRAJM a s agenturou CzechInvest se v letech 2005-2007 podílel na přípravě Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím této studie bylo nejprve identifikováno přibližně 200 lokalit. Návazně pak byla za finanční podpory JMK zpracována Předprojektová přípravy vybraných brownfieldů Jihomoravského kraje, ve které bylo strukturovaně popsáno 20 lokalit ve vysokém stadiu připravenosti. Jejím hlavním účelem bylo prověřit jejich ekonomický potenciál včetně možnosti využití dotací z fondů EU. K dnešnímu dni je již polovina problémových lokalit úspěšně dokončena nebo se nachází ve fázi probíhající realizace, pouze 5 areálů zůstává zcela nevyužito.

V programovém období 2007-2013 bylo v Jihomoravském kraji s využitím dotačních titulů z fondů EU a EHP podpořeno více než 200 projektů regenerace, při celkové finanční alokaci ve výši zhruba dvou miliard korun. Ze spolupráce s RRAJM v loňském roce vzešlo již sedmé pokračování publikace Případových studií regenerace brownfieldů.

V současnosti je v evidenci Jihomoravského více než 500 nevyužívaných areálů a objektů, některé z nich jsou prostřednictvím portálu www.brownfieldy-jmk.cz nabízeny potenciálním zájemcům a investorům.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK