Jednání krajské samosprávy s jihomoravskými poslanci a senátory

S jihomoravskými poslanci a senátory se v pondělí 24. února 2014 v Brně sešli uvolnění členové krajské samosprávy v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Ten spolu s dalšími členy krajské rady a předsedy výborů seznámil zákonodárce z jižní Moravy napříč politickým spektrem s aktuálními problémy kraje. Hejtman mj. zmínil hospodaření krajských nemocnic, které se potýkají s důsledky úhradové vyhlášky, financování složek Integrovaného záchranného systému a rozpočet kraje, na který má vliv zejména rozpočtové určení daní.

Během pracovního obědu se hovořilo také o optimalizaci středního školství v souvislosti s demografickým vývojem v kraji, radní představili zákonodárcům také přípravu nových zásad územního rozvoje kraje. Diskuse se zaměřila rovněž na jihomoravské priority projektů v novém programovém období Evropské unie.

Hejtman a přítomní poslanci a senátoři se dohodli na dalších pravidelných pracovních setkáních, při kterých se budou věnovat aktuálním problémům Jihomoravského kraje.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK