10. Národní konference kvality

Národní konference kvality ve veřejné správě

V Hradci Králové začal v úterý 18. února 2014 dvoudenní jubilejní 10. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě, jejímž spoluorganizátorem byly, vedle Ministerstva vnitra a České společnosti pro jakost, Královéhradecký kraj a statutární město Hradec Králové.

Konference je tradičně věnována tématům souvisejícím s kvalitou a metodami pro řízení a zvyšování kvality. Účelem této události je představit trendy a novinky v oblasti kvality ve veřejné správě, informace a příklady dobrých praxí, umožnit výměnu zkušeností a společenské setkání lidí, kteří se v organizacích veřejné správy problematikou kvality zabývají.

Nedílnou součástí Národní konference je také předání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a za inovaci ve veřejné správě, při které jsou oceněny ty územně samosprávné celky, jež se kvalitou ve veřejné správě soustavně a dlouhodobě zabývají a dosahují výsledků zasluhujících pozornost.

Obsahem letošní konference bylo:
18. 2. 2014 – plenární zasedání, s tématem „kvalita“ ve veřejné správě a její význam pro organizace veřejné správy, a předání Cen Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a za inovaci v rámci slavnostního společenského večera;
19. 2. 2014 – probíhaly dvě odborné sekce a jeden tematický workshop:
o workshop: souvislost mezi efektivitou, kvalitou a interním auditem ve veřejné správě
o půldenní sekce: Inovace ve veřejné správě – představení oceněných inovací
o půldenní sekce: Kompetence pro řízení

Konference byla určena zástupcům veřejné správy – především územní samosprávy, a dále všem, kteří se kvalitou ve veřejné správě zabývají, zajímají se o ni, jsou ochotni se v této oblasti podělit o dobrou praxi, zkušenosti či zajímavé informace.

Mezi prezentujícími byli zástupci státní správy, územně-samosprávných celků i soukromé sféry. Svou praxi v oblasti kvality prezentoval i Jihomoravský kraj.

Více informací o tomto ročníku Národní konference i konferencí minulých jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách 10. Národní konference kvality.
foto JMK