Rada vyhlásila konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 vyhlásila celkem 24 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti školství a schválila znění příslušného inzerátu.

„Jde o standardní věc, která navazuje na ustanovení školského zákona, konkurzy se týkají zařízení ve všech okresech jižní Moravy. Obdobné konkurzy už proběhly v předcházejících dvou letech,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Rada zároveň jmenovala předsedy a členy jednotlivých konkurzních komisí. Termín podání přihlášek je ve všech případech do 18. března 2014. Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá koncem března a v první polovině dubna 2014, tzv. druhá jednání konkurzních komisí, kterých se účastní již konkrétní uchazeči o místo ředitele školy, budou probíhat od poloviny dubna 2014. Jmenování ředitelů vzešlých z výsledků konkurzních řízení Radou Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých konkurzních řízení během května a června 2014.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Konkurz zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce.
V roce 2012 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje konkurzní řízení na 150 pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let, v roce 2013 17 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, kteří vykonávali ke dni 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu 3 až 6 let.


Seznam konkurzních řízení je ZDE (xls, 32 kB)