Na výstavbu, rekonstrukce a opravy silnic je z letošního rozpočtu kraje určeno tři čtvrtě miliardy korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 vzala na vědomí Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2014.

Schválený rozpočet Jihomoravského kraje pro Správu a údržbu silnic JMK v letošním roce v položkách určených k financování výstavby na dopravní infrastruktuře počítá s částkou 566,24 milionu korun na běžné výdaje a 171,08 milionu korun na kapitálové výdaje. Celkem tedy jde o 737,32 milionu korun.

„Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic pro rok 2014 zahrnuje především stavby podporované fondy Evropské unie,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic JMK Jan Zouhar. „Stěžejní je pro nás zejména čerpání z prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2. Jihovýchod oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury. Letos se jedná o celkem 28 projektů, které v řadě případů přesahují do roku 2015, v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun. Dále jde o pět projektů přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko. Z akcí, kde se bude stavět v nejbližší době, bych uvedl například dokončení průtahů v obcích Bulhary, Polánka, Dyjákovice nebo stavbu nového mostu nad železničním koridorem v Pouzdřanech. V jarních měsících budou zahájeny práce na průtahu silnice v Lipovci včetně nového mostu u obce Holštejn, stavba nového mostu v obci Žďárec nebo rekonstrukce silnic v průtahu obcí Tetčice a Hradčany,“ uvedl ředitel Zouhar.

Přehled nejvýznamnějších dopravních akcí pro rok 2014 je uveden ZDE (xls, 56 kB).