Aplikace do mobilních telefonů pomůže záchranářům

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 schválila investiční záměr Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) „Aplikace do mobilních telefonů“. Rada současně schválila podání žádosti ZZS JMK o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2,4 milionu korun na tuto akci.

Aplikace by sloužila ve dvou režimech: výukovém, kdy by sloužila k oživení znalostí chování v krizových situacích, znalostí první pomoci a postupů při různých katastrofách. Druhý režim by byl krizový, kdy by aplikace umožnila spojení se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje pro poskytnutí maximální možné podpory od vyškolených pracovníků na místě mimořádné či krizové situace, přesnou GPS lokací a dalšími podpůrnými údaji.
„Přispělo by to k ještě lepší službě záchranářů. Jde o záchranu zdraví a života lidí. Smyslem pořízení aplikace do mobilních telefonů je dát obyvatelům Jihomoravského kraje jednoduché spojení na zdravotnickou záchrannou službu v případě krizových situací, dát relevantní informace, jak se chovat v kritických okamžicích a při mimořádných událostech a vytvořit jim v daných situacích maximální podporu,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „Mobilní aplikaci si bude moci zdarma každý obyvatel stáhnout do svého chytrého telefonu. Kdykoli si z ní bude moci získávat potřebné informace v krizových situacích a mimořádných událostech. Jednoduchým stiskem tlačítka se může spojit s operačním střediskem záchranářů, při telefonickém spojení odeslat svoje údaje o poloze, obrázek krizové situace, komunikovat i při různých osobních omezeních, vidět cestu k nejbližšímu automatizovanému defibrilátoru, který by mohl použít v případech, než dojedou na místo mimořádné události zdravotníci, či obdržet potřebné doplňující informace. Aplikace může zároveň sloužit i pro záchranáře pro okamžitou podporu při výjezdu k mimořádné události formou konzultace a doplňujících informací. Pokud se projekt osvědčí, nemáme problém ho nabídnout také dalším regionům České republiky nebo i v zahraničí,“ řekl hejtman Hašek. Jak dodal, celkové náklady by měly činit 3 miliony korun, 600 tisíc korun by hradil Jihomoravský kraj.
foto JMK