Chemická olympiáda slaví padesátiny

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se ve čtvrtek 13. února 2014 v Brně zúčastnil slavnostního shromáždění u příležitosti 50. výročí soutěže Chemická olympiáda.

V prostorách kampusu Masarykovy univerzity (MU) se v rámci oslav uskutečnila také exkurze do Národního centra pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU nebo předvedení komentovaných efektních chemických pokusů.

V tomto roce vstupuje soutěž Chemická olympiáda do jubilejního 50. ročníku. Jedná se o přírodovědnou soutěž každoročně vyhlašovanou pro žáky základních a studenty středních škol. Její základní nosnou myšlenkou není jen podnícení zájmu o příslušný obor, ale i podchycení a všestranné rozvíjení schopností zejména nadaných mladých lidí. U zrodu chemické olympiády stáli zanícení učitelé chemie, kteří počátkem šedesátých let začali organizovat soutěže na školách a posléze v okresech a krajích.

Podrobnosti o letošním ročníku soutěže Chemická olympiáda naleznete zde: http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php/letoni-ronik-mainmenu-31 .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK