Kraj podpoří profesionální hasiče

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 ve výši 3 miliony korun Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na rekonstrukci školicího zařízení Tišnov.

Základním posláním tohoto školicího zařízení je zajišťování vzdělání a výcviku v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Koná se zde výuka a praktický výcvik ve specializačních kurzech zejména pro členy dobrovolných sborů.

„Vzhledem k postupnému rozšiřování výcvikové a lektorské činnosti však již kapacita zařízení nepostačuje. Naplánovaná rekonstrukce části budovy umožní rozšířit ubytovací kapacitu o zhruba 30 procent. Současně také dojde k rozšíření možností výuky vybudováním nové učebny. Rekonstruovány budou také laboratoře, které již kvůli svému stáří neodpovídají současným standardům,“ řekl hejtman Michal Hašek.
foto JMK