Seminář o extrémech počasí na jižní Moravě

V prostorách zastupitelského sálu krajského úřadu v Brně se ve čtvrtek 13. února 2014 uskutečnil seminář věnovaný extrémům počasí na jihu Moravy.

Akce s celým názvem „Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj“ byla určena především představitelům obcí a měst, vlastníkům a provozovatelům vodních zdrojů a vodohospodářské infrastruktury v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a také správcům toků. Na semináři zazněly například informace k dopadům extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech a hovořilo se také o přístupech hodnocení povodňových rizik v podmínkách ČR.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK