Masarykova univerzita otevřela špičkové biologické centrum

 Čtyři nové pavilony v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích začnou od jarního semestru sloužit studentům a vědcům biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Slavnostního otevření Centra experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) se spolu s rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek.

CESEB univerzita postavila a vybavila za peníze z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady ve výši 783 milionů korun činí projekt jedním z největších v České republice. Stavba a zařízení nových pavilonů trvaly necelého dva a půl roku. Nové pavilony bude vyžívat na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250 stálých zaměstnanců těchto ústavů.

Mezi unikátní přístroje umístěné v laboratořích ústavu experimentální biologie patří například hypoxická komora umožňující kultivace a experimentování s tkáňovými kulturami při sníženém tlaku kyslíku. Buňky jsou ve svém přirozeném prostředí v těle organismu běžně vystaveny podstatně nižší koncentraci kyslíku, než jaká existuje v atmosféře. V solidních nádorech může být tato koncentrace ještě nižší. Hypoxická komora tak umožňuje práci s buňkami v podmínkách, které jsou velmi blízké podmínkám fyziologickým. Vědci toho chtějí využít pro studium vlastností nádorových buněk.

Součástí nového komplexu je i experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin. Nové umístění odpovídající nejpřísnějším kritériím pro sbírky získal také univerzitní herbář se 650 tisíci položkami. Technicky nejnáročnější byla stavba čtvrtého pavilonu. Celá dvě patra jsou v něm koncipována jako tzv. sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, jsou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a molekulárních biologů zkoumající bakterie a viry.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK