Cena Jihomoravského kraje pro básníka Reinera Kunzeho

Hejtman Michal Hašek v pondělí 10. února 2014 předal Cenu Jihomoravského kraje Za šíření dobrého jména a věhlasu Jihomoravského kraje v zahraničí a občanskou statečnost při hájení lidských práv a hodnot krásy a svobody pro Reinera Kunzeho. Cenu za jednaosmdesátiletého laureáta převzal navrhovatel Roman Kopřiva. Slavnostního aktu se zúčastnili také další představitelé kraje.

Básník a překladatel české poezie Reiner Kunze se narodil se v roce 1933 v Oelsnitz v německém Sasku. Vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Lipsku. V roce 1968 v reakci na okupaci Československa vojsky Varšavského paktu vystoupil z komunistické SED. Ve stejném roce jej začala sledovat východoněmecká tajná bezpečnost Stasi. V roce 1977 byl donucen emigrovat do západního Německa. Podstatnou složkou jeho literárního díla představují překlady, zejména z české literatury. Velmi významně jsou mezi nimi zastoupena díla autorů spojených s jižní Moravou, nezřídka patřil k jejich prvním překladatelům do němčiny – ať už šlo o Milana Kunderu, Františka Halase, Jana Zahradníčka a další. Naprosto nepominutelnou roli sehrál při překladu a uvádění tvorby Jana Skácela do německy mluvících zemí. Prostřednictvím Kunzových překladů se naučila literární veřejnost v těchto zemích spojovat autory jím překládané s městem Brnem a jižní Moravou. Žije nedaleko Drážďan.

Předávání Cen Jihomoravského kraje 24. listopadu 2013 (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=219042&TypeID=2 ), se Reiner Kunze nemohl zúčastnit.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK