Jihomoravský kraj nabízí k prodeji areály ve Znojmě, Bzenci a Břeclavi

Jihomoravský kraj nabízí za nových podmínek k prodeji areál staré nemocnice ve Znojmě, areál bývalého učiliště v Bzenci na ulici Těmická a areál v Břeclavi dříve užívaný Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. U všech tří areálů krajská rada schválila nové podmínky prodeje.

„Rada Jihomoravského kraje schválila záměr prodeje areálu staré nemocnice ve Znojmě za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 45 650 000,- Kč, záměr prodeje areálu učiliště v Bzenci za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 12 118 000,- Kč, a záměr prodeje bývalého areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje v Břeclavi za nejvyšší nabídku kupní ceny,“ sdělil náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík.

Areál staré nemocnice ve Znojmě se nachází v okrajové historické části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti, je začleněn do památkově chráněného území a k prodeji jsou určeny budovy a pozemky, přičemž celková výměra pozemků činí cca 30 000m2. Předmětem prodeje nejsou budovy s pozemky užívané jako léčebna dlouhodobě nemocných, které zůstanou i nadále ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Areál je v současné době užíván příspěvkovou organizací kraje Nemocnicí Znojmo a také Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. „Stejně jako u předchozích pokusů o prodej areálu je nabídkové řízení nastaveno tak, že budoucí kupující bude povinen uzavřít s příspěvkovými organizacemi kraje smlouvy o nájmu do 31. 12. 2015, důvodem tohoto postupu je to, že v současné době není z kapacitních důvodů úplné vyklizení areálu možné,“ doplnil náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík.

Areál bývalého učiliště na Těmické ulici v Bzenci se nachází v severní okrajové části města, na levé straně ulice Těmické. Areál tvoří dvě budovy internátu, budova laboratoří, budova učeben a budova tělocvičny včetně okolních pozemků, celková výměra pozemků činí cca 11 500 m2.

V případě areálu v Břeclavi se jedná o areál původně užívaný Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, na ulici Sovadinova. V areálu jsou zastoupeny plochy administrativní, skladové, dílenské a pro garážování, včetně nezbytného technického a sociálního zázemí a pozemků. Celková výměra pozemků činí cca 6 000m2.

„Záměry prodeje obsahující podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce krajského úřadu. Kromě úřední desky je možné podrobnější informace o aktuálních prodejích nemovitého majetku nalézt také na internetových stránkách Jihomoravského kraje v sekci Prodej majetku,“ upozornil náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík.  

foto JMKfoto JMKfoto JMK