Peněžní dar pro Policii ČR

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. února 2014 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 miliony korun Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na zakoupení systémů SCO a GINA sloužících k zajištění majetku obyvatel Jihomoravského kraje a pro policisty Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

SCO představuje systém centralizované ochrany integrovaný do prostor nově zřizovaného integrovaného operačního střediska z jednotlivých územních odborů policie. GINA je komunikační systém pomocí sdílené mapy určený zejména pro policisty Speciální pořádkové jednotky k dalšímu způsobu komunikace při bezpečnostních opatřeních. Tyto systémy se budou využívat také při bezpečnostních opatřeních, při pátracích akcích po pohřešovaných osobách a v dalších situacích řešících bezpečnostní problematiku obyvatel a návštěvníků Jihomoravského kraje.

„Profesionální složky Integrovaného záchranného systému podporujeme každým rokem, letos je pro ně v krajském rozpočtu vyčleněno 6 milionů. Od hasičů míří žádost také, chceme obojí schválit už nyní na únorovém jednání zastupitelstva,“ řekl na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Učiliště v Brně na Lomené bude mít modernizované centrum odborného výcviku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. února 2014 schválila záměr příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 předložit žádost o dotaci na vznik Centra odborného výcviku v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod.

„Mělo by jít o částku téměř 22 milionů korun. Podstatou této investiční akce je nákup nových moderních strojů a výstavba nového centra pro odborný výcvik žáků. Modernizací dílen a výstavbou nové školní budovy dojde k bezpečnější práci žáků na strojích, k výraznému zlepšení technického vybavení školy a vytvoření podmínek pro kvalitnější naplňování školních vzdělávacích programů u učebních oborů Truhlářská a čalounická výroba, Strojírenské práce - zejména automontážní práce - a Malířské a natěračské práce. Vycházíme přitom z požadavku praxe, především Cechu malířů, natěračů a lakýrníků České republiky. V oblasti speciálního učňovského školství by se tak škola stala významným centrem výuky tohoto učebního oboru a platným partnerem zmíněného cechu,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44 je specifická střední škola zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními potřebami a také žáků z méně konformního sociokulturního prostředí.

Počty žáků ve středních školách nadále klesají

Rada Jihomoravského kraje se na svém jednání 6. února 2014 zabývala Výroční zprávou o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2012/2013.

„Sledujeme, jak se postupně projevují změny, které krajské zastupitelstvo schválilo v předcházejících letech, zejména slučování středních škol. I nadále dochází k poklesu počtu studentů. V současné době jsou třídy ve školách naplněny ze dvou třetin. Naše prognóza se naplňuje a uvedená čísla ve výroční zprávě odpovídají našim postupným krokům, na které budou navazovat další,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Jak dodal, rada také předložila ke schválení krajskému zastupitelstvu sloučení škol zaměřených na specifické skupiny dětí. „Jde o sloučení Základní školy v Pohořelicích na Šumické s Mateřskou a Základní školou v Želešicích. Zde by mohli v případě zájmu žáci z Pohořelic přejít i na Základní školu ve Vlasaticích. Ve druhém případě se jedná o sloučení Základní školy v Hrádku s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká. V obou případech se jedná o malé školy s méně než dvaceti žáky,“ uvedl náměstek Juránek.

Radní Jiří Janda informoval o schválení dotací na preventivní programy škol, dotací pro oblast prevence kriminality a v rámci dotačního programu Škola podporující zdraví. „Jde celkem o částky přibližně ve výši dvou milionů korun, v následujících týdnech budeme schvalovat rozdělení dalších dotací v obdobných dotačních programech v oblasti školství,“ uvedl radní Janda.

Kraj podporuje rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi ve čtvrtek 6. února 2014 učinila další krok k rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách na jižní Moravě. Schválila totiž za Jihomoravský kraj (jako příjemce dotace) aktivity partnerů projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci celkové sumy v hodnotě přesahující 32 milionů korun bude podpořena třicítka partnerů z řad školských zařízení – peníze poputují například na vybavení laboratoří, zajištění výpočetní techniky, robotických stavebnic, technického zařízení pro výuku přírodovědných předmětů nebo na výrobu video-výukových programů technických předmětů. „Z finančně nejnáročnějších projektů lze jmenovat například projekt Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno, která by měla získat částku 1,8 milionu korun na Dodávku pro učebnu vláknové optiky s proškolením pedagogických pracovníků nebo projekt Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, která obdrží 1,7 milionu korun na pořízení 3D skeneru,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Kompletní výčet výběrových řízení je uveden ZDE (xls, 26 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK