Rodinná politika JMK má nové stránky

Rodinná politika Jihomoravského kraje spouští inovované internetové stránky www.rodinnapolitika.cz . Internet už dlouho není jen o statické prezentaci organizace a nové stránky jsou vytvořeny s důrazem na přístupnost, spolupráci, přehlednost a aktuálnost.

Vyšší přístupnost stránek je zajištěna verzí pro seniory a slabozraké, která má zpřehledněnou strukturu a zvětšené písmo. To odstraňuje bariéry při používání internetu a poskytuje lepší orientaci slabozrakým a starším občanům při hledání informací.
Stránky usilují o otevřenost informací, jejich sdílení a tím i bližší spolupráci mezi partnerskými organizacemi a návštěvníky stránek. Obsažen je kalendář obsahující akce desítek organizací ve vztahu k rodinné politice a postupně bude přidána databáze, která bude v mapě shromažďovat informace o spolupracujících subjektech. Veškeré aktuality mají možnost návštěvníci stránek sdílet na sociálních sítích Facebook a Twitter a jejich prostřednictvím předávat své zkušenosti ostatním potenciálním zájemcům o rodinnou politiku.

Design stránek je navržen pro maximální přehlednost a je shodný s grafickým stylem Jihomoravského kraje. Návštěvníci stránek si obsah mohou zobrazit ve svých mobilních zařízeních a ve všech prohlížečích. Účelem stránek je všem návštěvníkům nabídnout aktuální a praktické informace a tím podporovat cíle rodinné politiky JMK.

foto JMK