Hejtman Hašek předal ceny v soutěži Spokojený zákazník

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 30. ledna 2014 předal v prostorách krajského úřadu ceny vítězům soutěže Spokojený zákazník. Tu každoročně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů. Celkem bylo oceněno dvanáct podnikatelů z celého kraje.

Hejtman Hašek poblahopřál oceněným a popřál jim, aby i v budoucnu patřili na jižní Moravě k těm nejúspěšnějším. „Jižní Morava je na Vás pyšná, buďte i Vy pyšní na svůj region,“ řekl Michal Hašek. V souvislosti s včerejším jmenováním nové vlády vyjádřil hejtman přesvědčení, že její představitelé se budou snažit o to, aby živnostníkům z podnikání mizely nejrůznější administrativní překážky. „Mohu Vás ubezpečit, že ze strany Jihomoravského kraje žádné administrativní překážky nehrozí. Kraj se snaží podnikatelům pomáhat, už řadu let nabízíme pomocnou ruku i těm, kteří v podnikání teprve začínají,“ konstatoval Michal Hašek.

Ocenění Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění se uděluje na dva roky.

Bližší informace o soutěži: www.konzument.cz .

Přehled oceněných ZDE (xls, 33 kB), tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů ZDE (doc, 144 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK