Jižní Morava vzorem pro podporu vědy, výzkumu a inovací

Hejtman Michal Hašek jednal s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem

Místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek při své návštěvě jižní Moravy v pátek 31. ledna 2014 jednal s hejtmanem Michalem Haškem.

Jednání, kterého se zúčastnili také ředitelé Jihomoravského inovačního centra a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Hudeček a Miloš Šifalda, se týkalo mj. spolupráce krajské samosprávy a centrálních institucí při podpoře vědy, výzkumu a inovací.

„Jihomoravský kraj od svého vzniku nastartoval mimořádnou spolupráci kraje, univerzit a průmyslu. Oceňuji kontinuitu v této oblasti. Kraj nadále přispívá finančně i metodicky a představuje vzor, jak by to mohlo vypadat i v jiných regionech České republiky,“ uvedl místopředseda vlády. „V rámci obecnější debaty jsme se dotkli i témat spolupráce Asociace krajů České republiky a ministerstev při čerpání evropských fondů v novém programovém období, kdy by Česká republika mohla čerpat až sto miliard korun na vědu výzkum a inovace,“ dodal Pavel Bělobrádek.

Hejtman Michal Hašek ocenil, že první návštěva člena nové vlády vedla právě na jižní Moravu. „Jihomoravský kraj podporuje vědu, výzkum a inovace napříč politickým spektrem. Dnes jsem pana místopředsedu informoval o aktuálním stavu – jako příklad dobré praxe jsme uvedli unikátní projekt Somopro, který přivedl do našeho kraje 27 špičkových zahraničních vědců. Ti zde založili vědecké týmy z našich absolventů a doktorandů. Pro jižní Moravu to má praktický význam. Směřují sem druhé největší domácí investice, přicházejí firmy s vysokou přidanou hodnotou, vznikají nová pracovní místa. Jsme dohodnuti na spolupráci při čerpání evropských fondů. Naším společným cílem je, aby sem proudily nápady, které se uplatní v praxi. Jihomoravský kraj chce být i nadále lídrem v této oblasti a nabízí své know-how ostatním krajům. Vážím si toho, že nový kabinet začíná hned komunikovat s regiony, je to důležité, některé věci je třeba dělat společně,“ zdůraznil hejtman Hašek. Podle místopředsedy Bělobrádka existovalo dříve určité napětí mezi regiony a vládou: „Věřím, že nyní bude docházet k synchronizaci a synergii krajů a vlády“.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK