Informace č.j.: JMK 66591/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 66591/2007                     S-JMK 66591/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 4. 6. 2007                                     

                                                                                                                               

 

 

 

Bod č. 142 ze 118. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 21. 5. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 142 na 118. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 73950/2007).

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu