V Moravanech vznikne nové centrum obce

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 30. ledna 2014  jednal se starostkou Moravan Marií Barešovou a na Obecním úřadu v Moravanechpodepsal smlouvu o udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt „Výstavba nového centra obce Moravany“.

Celkové náklady projektu představují 4,61 milionu korun, výše dotace přitom činí 3,91 milionu korun. Projekt řeší výstavbu nového centra v obci Moravany na Brněnsku. Jedná se o stavební úpravy v centrální části obce, které tento prostor promění na jednotné bezpečné centrum s převážně reprezentativní funkcí. V obci tak vznikne nové komplexně řešené prostranství určené široké veřejnosti. Jeho součástí je vyřešení nevhodné dopravní situace, rekonstrukce nekvalitního povrchu místních komunikací, revitalizace a dodatečná výsadba nové zeleně a významné doplnění mobiliáře.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK